Jäätmete vastuvõtt

Võtame vastu, Mäenõlva, Kuningamäe küla, Jõgeva maakonnas – Kuningamäe suusamäe ehitamiseks, vastavalt kehtivale jäätmeloale nr L.JÄ/331154 alljärgnevaid jäätmeid.

  • 03 01 01 – Puukoore- ja korgijäätmed;
  • 03 01 05  – Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud jäätmete koodinumbriga 03 01 04*;
  • 17 01 01 – Betoon;
  • 17 01 02 – Tellised;
  • 17 05 04 – Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud jäätmete koodinumbriga 17 05 03*;
  • 17 05 06 – Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud jäätmete koodinumbriga 17 05 05*;
  • 17 05 08 – Teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud jäätmete koodinumbriga 17 05 07*;
  • 20 02 01 – Biolagunevad jäätmed.

Vastuvõtu hinnad kokkuleppel.

Menu